Hyppigt stillede spørgsmål

 

 

Hvad koster en m3 vand?


Svar: 17,43 kr.


Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?


Svar: 119 liter pr. person pr. døgn (2006-tal)


Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?


Svar: 12 dh


Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?


Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.


Må jeg bruge vand til at vaske min bil?


Svar: Ja


Må jeg bruge vand til at vande min have?


Svar: Ja


Opfylder vandets kvalitet gældende regler?


Svar: Ja, se mere under vandkvalitet


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?


Svar: Formanden på 86 35 68 63


Hvor er min stophane placeret?


Svar:


Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?


Svar: Ja 

Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?


Svar: Ja


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?


Svar: Kassereren på 29 66 46 90


Hvordan melder jeg flytning til vandværket?


Svar: Send et brev eller en mail til kassereren


Hvad vil det sige, at være andelshaver/interessent i vandværket?


Svar: Fremgår af vedtægterne